Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis lajkujemy.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych
2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma: 
3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
4. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.
5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
6. Regulamin dla partnerów jest dostępny po napisaniu wiadomości prywatnej.
7. Serwis lajkujemy.pl jest platformą pomagającą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi.

II. REJESTRACJA

1. Aby móc korzystać z serwisu lajkujemy.pl nie konieczna jest rejestracja konta.
2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.
3. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e­mail.
4. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę lajkujemy.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
4. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania strony lajkujemy.pl
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.
4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy lajkujemy.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
8. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

V. ZASADY UŻYWANIA SERWISU

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis
2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu lajkujemy.pl
3. Kampanie posiadają limity, które są opisane w opisach produktów. W przypadku ustawienia przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.
4. Zamówienia są realizowane do 14 dni od zaksięgowania płatności na koncie w zależności od rodzaju zamówienia, ilości i formy płatności. Administrator zastrzega sobie prawo do realizacji w czasie dłuższym niż 14 dni w przypadku problemu z zamówieniem.
5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z informacją o zaczęciu realizacji jego zamówienia.
6. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym użytkownik zostanie poinformowany jedną z dróg komunikacji podanych przez niego w zamówieniu.
7. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. Facebook, email) są usługą premium.
8. W serwisie lajkujemy.pl do każdego zamówienia można dokupić dodatkowe opcje są to: Jakość oraz Targetowanie.
9. Dodatkowa opcja błyskawiczna realizacja to usługa premium która gwarantuje zrealizowanie zamówienia w czasie krótszym niż 14 dni od zaksięgowania pieniędzy na koncie. Z przyczyn losowych i technicznych realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym klient zostanie poinformowany lecz z tego powodu nie przysługuje zwrot kosztów.
10. Dodatkowa opcja Autouzupełnienie to usługa premium, która gwarantuje jedno darmowe uzupełnienie zakupionej usługi w przypadku spadku większego jak 50% zakupionego pakietu. Lecz nie podlega zwrotom i nie musi być zawsze respektowana przez administrację w przypadku podejrzanej aktywności na koncie, używania programów wspomagających obsługę konta oraz zmiany ustawień prywatności nazwy lub usunięcia zdjęcia, filmu, piosenki itd.
11. Jakość HQ to konta o uzupełnionym profilu posiadające w większości własne zdjęcia.
12. Jakość LQ to konta niskiej jakości z przypadkowymi nazwami bez zdjęć profilowych i o pustych profilach, konta nie muszą wchodzić w interakcje z kanałem mediów klienta.
13. lajkujemy.pl zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w czasie dłuższym niż 14 dni bez podania przyczyny.
14. Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa niepoprawny link do zdjęcia, filmu, piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane.
15. Polubienia obserwacje lub wyświetlenia uzyskane z pomocą lajkujemy.pl mogą pochodzić z kont z całego świata w tym Azji i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.
16. Polubienia, obserwacje i wyświetlenia uzyskane z pomocą lajkujemy.pl pochodzą od realnych użytkowników, zatem z czasem mogą zniknąć. Serwis lajkujemy.pl nie odpowiada za ewentualne zniknięcia fanów, like, obserwacji bądź wyświetleń.
17. Konta muszą być publiczne. Jeśli konto jest prywatne, obserwacje bądź like nie mogą zostać dodane.
18. Targetowanie to dodawanie obserwujących/fanów według regionu obserwującego/fana, nie jest skuteczne w przypadku dokładnego geotargetowania. Extra zwane ‘Targetowanie’ nie gwarantuje 100% skuteczności w targetowaniu.
19. lajkujemy.pl zastrzega sobie prawo do realizacji większych zamówień (powyżej 10 000 wyświetleń/subskrypcji/obserwujących/like) w czasie dłuższym niż 45 dni. Klient zostanie poinformowany o powodzie wydłużonej realizacji.                                                                                                       20. Administracja nie ma wpływu na jakość kont dodanych przez usługodawcę. Administracja gwarantuje przyrost liczby like/obserwujących/wyświetleń. Administracja nie gwarantuje: narodowości profili, zdjęć profilowych profili, konkretnych nazw profili, ilość postów profili, jakości profili. Administracja nie odpowiada za długość pozostania obserwatora na profilu.

 

VI. REKLAMACJE

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis lajkujemy.pl.
2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu lajkujemy.pl
3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt
4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.
5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
6. Uzupełnienie polubień / obserwujących i subskrybcji przysługują jedynie w przypadku znaczących spadków od 95% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy lajkujemy.pl
7. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter gdzie usługi świadczymy, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień lub/i subskrybcji.
8. Wszelkie zwroty wypłacane są w postaci wirtualnej waluty na portfel użytkownika do ponownego wykorzystania na inne usługi z 3% rabatem.
9. Wirtualna waluta z zakładki portfel nie podlega wypłatom na konto bankowe lub paypal. Są to środki wirtualne do wykorzystania na usługi w witrynie lajkujemy.pl w ramach bonusu lub zwrotu dla klienta.
10. Wirtualna waluta z zakładki portfel przechodzi na własność lajkujemy i nie podlega zwrotom w przypadku bankructwa lub upadłości finansowej bądź innych czynników technicznych.
11. Wirtualna waluta z zakładki portfel może być edytowana przez administracje lajkujemy.pl w przypadku usług premium a także przyczyn technicznych.
12. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email support@lajkujemy.pl nadając tytuł mailowi REKLAMACJA.
13. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.
14. lajkujemy.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
15. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami lajkujemy.pl.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług., wysyłając wiadomość na support@lajkujemy.pl.

2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnym rozpoczęciu realizacji usługi zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter gdzie usługi świadczymy, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień lub/i subskrybcji.

4. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami lajkujemy.pl.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozliczenia transakcji w serwisie lajkujemy.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności Przelewy24.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy lajkujemy.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie lajkujemy.pl. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.
5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
6. Użytkownik może usunąć konto na stronie lajkujemy.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy